Интернационален б2б настан за отворени иновации во ИКТ секторот во Скопје

Enterprise Europe Network Македонија на 17 и 18 ноември во Скопје ќе го организира „Go International – Open innovation in ICT“, дводневен меѓународен настан кој се фокусира на отворени иновации од областа на информационите технологии. За време на настанот фирми од областа на информационите технологии ќе имаат можност да ги…

Регионална Конференција за Женско Претприемништво – Размена на искуства, вмрежување и деловни средби, 28-29 ноември 2014, Скопје

На 28 и 29 ноември во Скопје, во рамки на своите активности Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување и Фондацијата претприемачки сервис за млади ја одржаа Регионалната конференција за Женско Претприемништво- Размена на искуства, вмрежување и деловни средби. Целта на настанот беше да се даде придонес кон Женското претприемништво во Македонија,…

Европски мисии за раст во Белгија, Грција, Италија и Шпанија

Мисиите за раст претставуваат иницијатива на Европската комисија организирани со цел да се поттикне растот и конкурентноста на европската индустрија како и интернационализацијата на малите и средни претпријатија (МСП). Мисиите вклучуваат политички и бизнис средби како и дискусии од заеднички интерес од областа на претприемништвото и индустријата. Учеството во мисиите…

Интернационална конференција и деловни средби, 26-27.09.2013 Ниш, Србија

Интернационалната конференција „Женското претприемништво како можност за регионален економски развој”, организирана од Асоцијацијата на бизнис жени на Србија, има за цел да ги промовира најдобрите пракси во промоција и поддршка на женското претприемништво, како и да овозможи вмрежување на жените од бизнисот. На конференцијата се очекува присуство на бизнис жени од…

Работилница: Еколошка ознака, управување со отпад и видови отпад

На 06.12. (четврток) во хотелот Континентал, се одржa работилница на тема: Еколошка ознака, управување со отпад и видови отпад. Работилницата  беше наменета за мали и средни претпријатија од Македонија. На работилницата беа опфатени следните теми од областа на еколошко  работење на МСПа: еколошка ознака, видови на отпад и  општи правила за постапување со отпад, водење на  евиденција на отпад…

Меѓународна конференција: Зелен маркетинг Болоња, Италија

Kонференцијата, која ќе биде одржана во Болоња 13ти декември e организирана од страна на покраината Болоња како финален настан на европскиот проект Екомарк. Конференцијата е во насока на дисеминација  на активностите и резултатите од проектот кои се однесуваат на зелен маркетинг и маркетинг на индустриски области. На конференцијата ќе се обратат врвни меѓународни експерти од…

Работилница: Mожности за подобрување на еколошките перформанси на малите и средни претпријатија

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување, во рамките на проектот GREEN организира работилница на тема: Mожности за подобрување на еколошките перформанси на малите и средни претпријатија (09:30 – 12:30/ 23 март 2012 петок), во Стопанска Комора на Македонија. Работилницата е наменета за претставници од мали и средни претпријатија од Македонија. Работилницата за претпријатијата…

Промотивен настан за старт на националната мрежа на ментори за жени претприемачи

Промотивниот настан за официјално отпочнување на националната мрежа, дел од Европската мрежа на ментори за жени претприемачи беше одржан во ресторанот Пуже, Св.Николе, простор во кој се направи одлична хармонија помеѓу европската димензија на проектот и македонската традиција. Официјалниот почеток на менторските релации беше означен со доделувањето на сертификатите од…

Techno MATCH 2011 – Меѓународни деловни средби

На 18.10.2011 во рамки на проектот ЕИИЦМ, Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во соработка со Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија организира меѓународни деловни средби – Techno MATCH 2011. Целна група Компании, иноватори, универзитети и останати организации активни во индустрискиот сектор заинтересирани за наоѓање на странски деловни партнери…

Обука: Еколошки аспекти во Вашето претпријатие – ПРИДОБИВКИ И МОЖНОСТИ

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во рамките на проектот GREEN, во соработка со партнерите Центар за промоција на одржливи замјоделски практики и рурален развој ЦеПроСард, Скопје и Здруженијата  на прехрамбена индустрија и индустријата на градежни материјали при Стопанската комората на 6-ти Април 2011 одржа еднодневна обука  во Стопанската Комора на…

End of content

End of content