Европски мисии за раст во Белгија, Грција, Италија и Шпанија

Мисиите за раст претставуваат иницијатива на Европската комисија организирани со цел да се поттикне растот и конкурентноста на европската индустрија како и интернационализацијата на малите и средни претпријатија (МСП). Мисиите вклучуваат политички и бизнис средби како и дискусии од заеднички интерес од областа на претприемништвото и индустријата. Учеството во мисиите…

Интернационална конференција и деловни средби, 26-27.09.2013 Ниш, Србија

Интернационалната конференција „Женското претприемништво како можност за регионален економски развој”, организирана од Асоцијацијата на бизнис жени на Србија, има за цел да ги промовира најдобрите пракси во промоција и поддршка на женското претприемништво, како и да овозможи вмрежување на жените од бизнисот. На конференцијата се очекува присуство на бизнис жени од…

Меѓународна конференција: Зелен маркетинг Болоња, Италија

Kонференцијата, која ќе биде одржана во Болоња 13ти декември e организирана од страна на покраината Болоња како финален настан на европскиот проект Екомарк. Конференцијата е во насока на дисеминација  на активностите и резултатите од проектот кои се однесуваат на зелен маркетинг и маркетинг на индустриски области. На конференцијата ќе се обратат врвни меѓународни експерти од…

Techno MATCH 2011 – Меѓународни деловни средби

На 18.10.2011 во рамки на проектот ЕИИЦМ, Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во соработка со Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија организира меѓународни деловни средби – Techno MATCH 2011. Целна група Компании, иноватори, универзитети и останати организации активни во индустрискиот сектор заинтересирани за наоѓање на странски деловни партнери…

Обука: Еколошки аспекти во Вашето претпријатие – ПРИДОБИВКИ И МОЖНОСТИ

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во рамките на проектот GREEN, во соработка со партнерите Центар за промоција на одржливи замјоделски практики и рурален развој ЦеПроСард, Скопје и Здруженијата  на прехрамбена индустрија и индустријата на градежни материјали при Стопанската комората на 6-ти Април 2011 одржа еднодневна обука  во Стопанската Комора на…

Мултилатерални деловни средби – Технома Партнерство 2010

На 19.10.2010 во рамки на настанот Технома Партнерство 2010 се одржаа деловни средби помеѓу претпријатија од Словенија, Грција, Србија и Македонија. Организатор на средбите е Европскиот Информативен и Иновативен Центар во Македонија, претставуван од Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување и Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија. Во улога на…

ТЕХНОМА Партнерство 2010

Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување еден од партнерите  на Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија  на 19.10.2010 година во рамките на саемот Технома 2010 организира меѓународни средби (ТЕХНОМА Партнерство 2010) за претпријатија заинтересирани за изнаоѓање на потенцијални партнери за технолошка и бизнис соработка. Претходно договорените средби врз основа…

End of content

End of content