Ресурси

Меѓународната конференција Breaking circular economy barriers – GO CIRCULAR

Зад организацијата на оваа меѓународна конференција за стимулирање и забрзување на транзицијата кон циркуларна економија стојат Фондација за Менаџмент и индустриско истражување и Фондација Претприемачки Сервис за Млади. Интересни теми на кои се зборуваше поблиску со искуствата на панелисти во делот на: Политики и мерки за циркуларна економија во Западен Балкан, Стратегии за циркуларни градови, Успешни приказни на проекти и компании, Увид во различни деловни модели и циркуларна економија во различни индустрии.

„PowerGreen“ – Дигитализација и трансфер на технологии за намалување на јаглеродни емисии

Инспиративни пленарни сесии, информативни работилници и  однапред договорени персонализирани б2б состаноци 1:1 ветуваат стекнување знаење и нови деловни контакти. Дигиталната конференција „PowerGreen“ има за цел да го препознае ИКТ секторот како клучен играч во борбата против климатските промени, да ги инспирира компаниите да инвестираат во развојот и распоредувањето на позелени дигитални технологии и услуги и да се залагаат за зелена дигитална трансформација која е од корист за животната средина, општеството и економијата.

“Жените претприемачи прашуваат”

Проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика“, се имплементира од страна на Фондација М.И.Р. во партнерство со Здружение на бизнис жени и ГТФ – Иницијатива за одржлив раст од Хрватска. Една од активностите на проектот што е во линија и со акцискиот план на НСЖП е креирање на видео насловено како “Жените претприемачи прашуваат” каде жени претприемачи поставуваат прашања важни за нивните бизниси и генерално за унапредување на состојбите во женското претприемништво а одговорите ги претставници од релевантните министерства и други национални институции кои делуваат во наведените области.

WEgate Summit 2021 – #WEgrow

Сесија на Совет на заедницата на WEgate: Родова еднаквост за дигитална зелена транзиција. Бидејќи нашето општество минува низ важни транзиции,  мораме да се погрижиме жените и мажите да имаат еднакви можности и дека нееднаквостите нема дополнително да се влошуваат со новите настанати промени. Мораме да создадеме услови жените да бидат агенти за фер транзиција како на работа така и приватно. Затоа, сакаме да ја ставиме родовата еднаквост во срцето на политиката на ЕУ и како таква да го поддржиме  развојот на женското претприемништво.

Презентација на реализирани активности дел од проектот We-Contribute во Телма во емисијата Утринска на Телма

Презентација на реализирани активности дел од проектот We-Contribute и промоција на финална конференција за вмрежување на тема Женското претприемништво и предизвиците за интеграција во ЕУ на Телма во емисијата Утринска на Телма