Barometar23

БАРОМЕТАР ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО 2023

Во периодот август-октомври 2023 година, Националната платформа за женско претприемништво го спроведе третото испитување на перцепциите на жените претприемачи на национално ниво во форма на анкета. Истражувањето се осврнува на најважните предизвици со кои се соочуваат жените претрпиемачи во Македонија и нивните ставови во врска со актуелната состојба во претприемништвото и домашната економија.