Фондација за менаџмент и индустриско истражување

..Кон силна, зелена и иновативна економија..

Истражуваме и иновираме за да го поддржиме растот на економијата и општеството.
Соработуваме со претпријатијата за да им помогнеме да се развиваат и да пристапат до глобалните пазари.
Промовираме еко-иновации за генерирање на бизнис можности.
Ја поттикнуваме социјалната кохезија во насока на економски развој и одржлив раст.

Погледни ги нашите услуги

Нудиме знаење, експертиза и вештини за решавање комплексни
проблеми на нашите клиенти.

Погледни ја базата со ресурси

Бидете во тек со најновите видеа и публикации

Биди во тек со сите активности!

Добивај информации по е-пошта