Screenshot 2024 07 05 153850

Билтен бр.1 „Тактики за трансфер на технологии“

„Тактики за трансфер на технологии“
Општи информации:
Трансфер на технологии
Интелектуална сопственост и трансфер на технологии
Новости
Извештаи
Ресурси