Интернационални компании бараат компании за соработка

Интернационални компании бараат компании за соработка

Турска ИТ компанија нуди софтверско решение и услуги за дигитална трансформација во индустријата за железо и челик BOTR20231025016 Компанијата нуди сопствени ИТ решенија и консултантски услуги од 2008 година, а од 2014 година започнува со развој и имплементација на софтвер за потребите на индустријата за железо и челик. Заинтересирана е…

САМИТ 2023 – ЖЕНИ ВО ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО – КЛУЧ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЕКОНОМИЈАТА дел од Национална платформа за женско претприемништво

САМИТ 2023 – ЖЕНИ ВО ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО – КЛУЧ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЕКОНОМИЈАТА дел од Национална платформа за женско претприемништво

Почитувани членови и соработници на Национaлната платформа за женско претприемништво, Здружение на бизнис жени во партнерство со Фондација за менаџмент и индустриско истражување и Сојуз на стопански комори на Македонија Ве поканува на Трет годишен Самит на Национална платформа за женско претприемништво на тема “ЖЕНИ ВО ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО – КЛУЧ ЗА…

Инфографици ОД ЛИНЕАРНА ВО ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА

Инфографици ОД ЛИНЕАРНА ВО ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА

Со поддршка од Министерството за економија го реализираме проектот СмартДигитал: Услуги за дигитализација и одржливост за претприемачи, со цел обезбедување услуги за зголемена конкурентност, одржливост и иновациски капацитет. Во рамките на проектот ќе се креираат специјализирани алатки за оценка на дигиталната и одржливата перформанса на компаниите, а планирани се и две работилници…

Барометар за женско претприемништво 2023

Барометар за женско претприемништво 2023

Барометарот за женско претприемништво служи како инструмент за оценување на состојбата и напредокот на женското претприемништво. Преку анализирање на различни аспекти, може да се идентификуваат области за подобрување и да се креираат стратегии и програми за поддршка кои ќе ги подобрат можностите и влијанието на жените во светот на претприемништвото….

“ЖЕНИТЕ ПРЕТПРИЕМАЧИ ВО ДИГИТАЛНИОТ СВЕТ: КАКО ДА СЕ ПРЕМОСТИ РОДОВИОТ ЈАЗ “

“ЖЕНИТЕ ПРЕТПРИЕМАЧИ ВО ДИГИТАЛНИОТ СВЕТ: КАКО ДА СЕ ПРЕМОСТИ РОДОВИОТ ЈАЗ “

“ЖЕНИТЕ ПРЕТПРИЕМАЧИ ВО ДИГИТАЛНИОТ СВЕТ: КАКО ДА СЕ ПРЕМОСТИ РОДОВИОТ ЈАЗ “ е документот што како резултат на работата на Секторската група на Националната платформа за женско претприемништво беше креиран. Проектот Национална платформа за женско претприемништво е имплементиран од страна на Фондација за Менаџмент и индустриско истражување во партнерство со…

Инфографик – Дел од заклучоците на тематската група за “Пристап до финансии“

Инфографик – Дел од заклучоците на тематската група за “Пристап до финансии“

Oд работата на Тематската група на тема “Пристап до финансии“ во рамки на Проектот Национална платформа за женско претприемништво  се подготвија  Инфографици кои ќе бидат насока за понатамошно делување. Проектот е имплементиран од страна на Фондација за Менаџмент и индустриско истражување во партнерство со Здружение на бизнис жени и Сојуз…

Совети од 30 жени претприемачки (е-книга)

Совети од 30 жени претприемачки (е-книга)

И покрај тоа што е зголемен фокусот на создавање на подобри услови за развој на женското  претприемништво, сепак земјата сè уште се соочува со сериозни предизвици кога станува збор за зголемување на бројот на жени претприемачи и нивната конкурентност. Истовремено, многу меѓународни компаративни трудови и индекси укажуваат на тоа дека…

Спроведена обука на тема: ,,Правата од интелектуална сопственост и вашиот бизнис”

Спроведена обука на тема: ,,Правата од интелектуална сопственост и вашиот бизнис”

Фондација за Менаџмент и индустриско истражување во рамки на мрежата Enterprise Europe Network, со поддршка на Совет за женско претприемништво на Град Скопје спроведе обука на тема: ,,Правата од интелектуална сопственост и вашиот бизнис” на 31 мај 2023 година. Земајќи во предвид дека интелектуалната сопственост е една од клучните акции…

Проектот Национална Платформа за женско претприемништво им овозможи на претставнички од граѓански организации кои работат во полето на женско претприемништво, вработени во Општини и Советнички од локални Совети во Македонија да учествуваат во студиска посета во Будимпешта, Унгарија

Проектот Национална Платформа за женско претприемништво им овозможи на претставнички од граѓански организации кои работат во полето на женско претприемништво, вработени во Општини и Советнички од локални Совети во Македонија да учествуваат во студиска посета во Будимпешта, Унгарија

Од 21 – 23 мај 2023 година во организација на проектот Национална платформа за женско претприемништво – НПЖП, кофинансиран од Европската Унија, во Будимпешта, Унгарија се одржа студиска посета за претставнички од граѓански организации кои работат во полето на женско претприемништво, вработени во Општини и Советнички од локални Совети во…

Проектот „POLICY ANSWERS“ им обезбеди на креаторите на политиките и на државните службеници во Македонија обука на тема Поставување релевантни индикатори и мониторинг и евалуација

Проектот „POLICY ANSWERS“ им обезбеди на креаторите на политиките и на државните службеници во Македонија обука на тема Поставување релевантни индикатори и мониторинг и евалуација

На 11 мај 2023 година на зум се одржа обука на тема Поставување релевантни индикатори и мониторинг и евалуација наменета за државни службеници и креатори на политиките во Македонија. На обуката присуствуваа вкупно 20 претставници од 8 јавни институции. Активноста се спроведува како дел од работната програма „Градење капацитети и…

End of content

End of content