Ce Infografik1

Инфографици ОД ЛИНЕАРНА ВО ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА

Со поддршка од Министерството за економија го реализираме проектот СмартДигитал: Услуги за дигитализација и одржливост за претприемачи, со цел обезбедување услуги за зголемена конкурентност, одржливост и иновациски капацитет. Во рамките на проектот ќе се креираат специјализирани алатки за оценка на дигиталната и одржливата перформанса на компаниите, а планирани се и две работилници за дигитална трансформација.

Беа изработени два Инфографици во рамките на овој проект ОД ЛИНЕАРНА ВО ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА каде во детали беа обработени две теми:

1. Зошто циркуларна економија?

2. Циркуларност на економијата