Summit2023 Des

САМИТ 2023 – ЖЕНИ ВО ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО – КЛУЧ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЕКОНОМИЈАТА дел од Национална платформа за женско претприемништво

Почитувани членови и соработници на Национaлната платформа за женско претприемништво, Здружение на бизнис жени во партнерство со Фондација за менаџмент и индустриско истражување и Сојуз на стопански комори на Македонија Ве поканува на Трет годишен Самит на Национална платформа за женско претприемништво на тема

“ЖЕНИ ВО ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО – КЛУЧ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЕКОНОМИЈАТА”.

Summit2023 Des 1

Самитот се организира како годишен настан на проектот „Национална платформа за женско претприемништво (НПЖП)“, кофинансиран од Европската Унија, а ќе се одржи на 23ти и на 24ти ноември 2023 година во хотел Мериот, Скопје.

Главната цел на Самитот е да се зголеми видливоста и профилот на Платформата и придобивките што таа ги обезбедува за засегнатите страни и женското претприемништво.
Настанот ќе има меѓународно учество со повеќе од 100 учесници и ќе обезбеди единствен пристап во споделување на најдобрите практики и идеи за промоција, развој и поддршка на женското претприемништво. Дискусијата помеѓу присутните претставници од различни институции, организации и жени претприемачи, кои се значајни за развојот на екосистемот за женско претприемништво, ќе резултира со заклучоци насочени кон подобрување на актуелните предизвици со кои се соочува овој сектор.

На Самитот ќе бидат доделени и 5 награди, три од Министерството за економија: најуспешна претприамчка во микро, мали и средни претприајтија а Националната платформа ќе ги додели наградите за Најдобра млада лидерка и за најдобра граѓанска организација -добра практика.

Резервирајте го Вашето место на Самитот за присуство на следниот линк

Пријава за учество на настан „,Женско претприемништво – Клуч за зајакнување на економијата,“
Трет годишен Самит на Национална платформа за женско претприемништво