GREEN 3-дневен централизиран тренинг во Венеција, Италија

Три дневна тренинг сесија за ЕЕН персоналот ангажиран на GREEN проектот се одржа во Венеција, Италија од 29 Ноември до 1 Декември во седиштето на Unioncamere del Veneto. За време на тренингот избрани експерти беа задолжени за тренинг на ЕЕН персоналот на теми релевантни за пружање на услуги за заштита…

Кодекс на однесување

Фондација за Менаџмент и индустриско истражување е првата партнерска организација од Enterprise Europe Network што го усвои Кодексот на однесување изработен од страна на Извршната агенција за конкурентност и иновативност при Европската Комисија одговорна за управување на Enterprise Europe Network. Свеченото врачување на Кодексот на однесување за партнерите што се обврзаа…

Мултилатерални деловни средби – Технома Партнерство 2010

На 19.10.2010 во рамки на настанот Технома Партнерство 2010 се одржаа деловни средби помеѓу претпријатија од Словенија, Грција, Србија и Македонија. Организатор на средбите е Европскиот Информативен и Иновативен Центар во Македонија, претставуван од Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување и Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија. Во улога на…

ТЕХНОМА Партнерство 2010

Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување еден од партнерите  на Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија  на 19.10.2010 година во рамките на саемот Технома 2010 организира меѓународни средби (ТЕХНОМА Партнерство 2010) за претпријатија заинтересирани за изнаоѓање на потенцијални партнери за технолошка и бизнис соработка. Претходно договорените средби врз основа…

End of content

End of content