ТЕХНОМА Партнерство 2010

Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување еден од партнерите  на Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија  на 19.10.2010 година во рамките на саемот Технома 2010 организира меѓународни средби (ТЕХНОМА Партнерство 2010) за претпријатија заинтересирани за изнаоѓање на потенцијални партнери за технолошка и бизнис соработка.

Претходно договорените средби врз основа на изразениот интерест на претпријатијата претставуваат одлична можност за нови деловни можности. ТЕХНОМА Партнерство 2010 нуди можност за остварување на нови бизнис релации и размена на технологии со интернационални партнери од следните области:

  • Металургија
  • Градежништво (производство и трговија со градежни материјали)
  • Производство и трговија со електрични материјали и електроника
  • Енергија и енергетика

Сите информации и формата за пријавување може да се најдат на:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/publicwebsite/bemt/home.cfm?eventid=2448 

Контакт лице:
Миле Шошевски, mile@mir.org.mk (+389 2 3077 008)