GREEN 3-дневен централизиран тренинг во Венеција, Италија

Три дневна тренинг сесија за ЕЕН персоналот ангажиран на GREEN проектот се одржа во Венеција, Италија од 29 Ноември до 1 Декември во седиштето на Unioncamere del Veneto. За време на тренингот избрани експерти беа задолжени за тренинг на ЕЕН персоналот на теми релевантни за пружање на услуги за заштита на животна средина од прво ниво, вклучувајќи области како EMAS, ISO14000, LCA и сл. На тренингот зедоа учество по 2 ЕЕН советници од сите организации вклучени во GREEN проектот.

green_1

Дополнително беа организирани и интернационална работилница од генерален карактер како и проектен состанок за утврдување на прогресот и идните активности што треба да се реализираат во рамки на GREEN проектот.