СмартДигитал: Услуги за дигитализација и одржливост за претприемачи

СмартДигитал: Услуги за дигитализација и одржливост за претприемачи

Дигитализацијата може да донесе неколку придобивки за бизнисот, вклучувајќи поголема ефикасност и пониски трошоци. Дигиталната трансформација го менува начинот на кој функционира една организација. Системите, процесите, работниот тек и културата се дел од овој процес. Оваа трансформација влијае на секое ниво на организацијата и ги обединува податоците низ областите за…

Барометар за женско претприемништво 2023

Барометар за женско претприемништво 2023

Барометарот за женско претприемништво служи како инструмент за оценување на состојбата и напредокот на женското претприемништво. Преку анализирање на различни аспекти, може да се идентификуваат области за подобрување и да се креираат стратегии и програми за поддршка кои ќе ги подобрат можностите и влијанието на жените во светот на претприемништвото….

Повик за членовите на НПЖП за учество во студиска посета

Повик за членовите на НПЖП за учество во студиска посета

‘Opportunities & Networking with European peers in the field of women entrepreneurship’ Националната платформа за женско претприемништво – НПЖП организира студиска посета за учење меѓу врсниците/колегите за да поттикне вмрежување со други европски врсници/колеги, размена на добри практики и создавање партнерства. Студиската посета за учење од врсници/колеги се очекува да…

“ЖЕНИТЕ ПРЕТПРИЕМАЧИ ВО ДИГИТАЛНИОТ СВЕТ: КАКО ДА СЕ ПРЕМОСТИ РОДОВИОТ ЈАЗ “

“ЖЕНИТЕ ПРЕТПРИЕМАЧИ ВО ДИГИТАЛНИОТ СВЕТ: КАКО ДА СЕ ПРЕМОСТИ РОДОВИОТ ЈАЗ “

“ЖЕНИТЕ ПРЕТПРИЕМАЧИ ВО ДИГИТАЛНИОТ СВЕТ: КАКО ДА СЕ ПРЕМОСТИ РОДОВИОТ ЈАЗ “ е документот што како резултат на работата на Секторската група на Националната платформа за женско претприемништво беше креиран. Проектот Национална платформа за женско претприемништво е имплементиран од страна на Фондација за Менаџмент и индустриско истражување во партнерство со…

Инфографик – Дел од заклучоците на тематската група за “Пристап до финансии“

Инфографик – Дел од заклучоците на тематската група за “Пристап до финансии“

Oд работата на Тематската група на тема “Пристап до финансии“ во рамки на Проектот Национална платформа за женско претприемништво  се подготвија  Инфографици кои ќе бидат насока за понатамошно делување. Проектот е имплементиран од страна на Фондација за Менаџмент и индустриско истражување во партнерство со Здружение на бизнис жени и Сојуз…

Како да ја зајакнеме позицијата на жените во општеството?

Како да ја зајакнеме позицијата на жените во општеството?

Најавуваме одлични вести! Фондација за Менаџмент и индустриско истражување во партнерство со Здружение на бизнис жени започнаа со имплементација на проектот D3Wчија општата цел е промовирање, поддршка и зголемување на социјалното учество и правата на работничките во Македонија.  Со планираните активности, проектот ќе одговори на некои од идентификуваните предизвици и…

Совети од 30 жени претприемачки (е-книга)

Совети од 30 жени претприемачки (е-книга)

И покрај тоа што е зголемен фокусот на создавање на подобри услови за развој на женското  претприемништво, сепак земјата сè уште се соочува со сериозни предизвици кога станува збор за зголемување на бројот на жени претприемачи и нивната конкурентност. Истовремено, многу меѓународни компаративни трудови и индекси укажуваат на тоа дека…

Спроведена обука на тема: ,,Правата од интелектуална сопственост и вашиот бизнис”

Спроведена обука на тема: ,,Правата од интелектуална сопственост и вашиот бизнис”

Фондација за Менаџмент и индустриско истражување во рамки на мрежата Enterprise Europe Network, со поддршка на Совет за женско претприемништво на Град Скопје спроведе обука на тема: ,,Правата од интелектуална сопственост и вашиот бизнис” на 31 мај 2023 година. Земајќи во предвид дека интелектуалната сопственост е една од клучните акции…

Проектот Национална Платформа за женско претприемништво им овозможи на претставнички од граѓански организации кои работат во полето на женско претприемништво, вработени во Општини и Советнички од локални Совети во Македонија да учествуваат во студиска посета во Будимпешта, Унгарија

Проектот Национална Платформа за женско претприемништво им овозможи на претставнички од граѓански организации кои работат во полето на женско претприемништво, вработени во Општини и Советнички од локални Совети во Македонија да учествуваат во студиска посета во Будимпешта, Унгарија

Од 21 – 23 мај 2023 година во организација на проектот Национална платформа за женско претприемништво – НПЖП, кофинансиран од Европската Унија, во Будимпешта, Унгарија се одржа студиска посета за претставнички од граѓански организации кои работат во полето на женско претприемништво, вработени во Општини и Советнички од локални Совети во…

Фондација за Менаџмент и индустриско истражување преку Enterprise Europe Network а во соработка со Совет за женско претприемништво на Град Скопје спроведува обука на тема: ,,Правата од интелектуална сопственост и вашиот бизнис”

Фондација за Менаџмент и индустриско истражување преку Enterprise Europe Network а во соработка со Совет за женско претприемништво на Град Скопје спроведува обука на тема: ,,Правата од интелектуална сопственост и вашиот бизнис”

Краток опис на обуката:На оваа работилница учесниците ќе имаат можност да научат како да препознаат, заштитата и управуваат со нивните средства од интелектуална сопственост, и како истите може да им помогнат да создадат дополнителен приход за нивните компании или претприемнички бизниси. Темите кои ќе бидат опфатени се:• Трговски марки• Патенти•…

End of content

End of content