Реализирана студиска посета на делегација од Македонија во Република Србија

Реализирана студиска посета на делегација од Македонија во Република Србија

Од 13ти до 15ти Септември се организираше тридневна студиска посета на Република Србија и српските партнери кои работат на зголемување на вработливоста во секторите земјоделство, занаетчиство и рурален/агро туризам. 25 претставници на општинските раководства од Општина Куманово и Старо Нагоричане, претставници на Комората на занаетчии, Здружение Пчела како и индивидуални…

Реализрана студиска посета на делегација од Република Србија

Реализрана студиска посета на делегација од Република Србија

Неделава бевме домаќини на 3 дневна студиска посета на делегација од Република Србија во која присуствуваа 25 претставници на општинските раководства, но и на здруженија на земјоделци, пчелари, занаетчии од општините Власотинце, Сурдулица и Лебане се сретнаа со претставници на општините Куманово и Старо Нагоричане, како и претставници на Комора…

Барометар за женско претприемништво 2022

Барометар за женско претприемништво 2022

По првичното испитување на мислењата и ставовите на жените претприемачи во 2021 година и подготовката на првиот Барометар за женско претприемништво, Националната платформа за женско претприемништво продолжува да ги следи трендовите во 2022 година. Целта на новата анкета е да се измерат перцепциите и да се согледаат ставовите на жените претприемачи…

Настан за вмрежување дел од  Digital Summit Приштина 2022 година

Настан за вмрежување дел од  Digital Summit Приштина 2022 година

Во текот на вториот ден од Digital Summit Приштина 2022 година, на22 септември во хотел Емералд во Приштина, ќе се организира настан за вмрежување кој ги обденува ИКТ компаниите од голем број земји од Западен Балкан, Европски земји, Турција и ширум светот. Ова е уникатна можност за истражување на потенцијални…

Јавен повик за стручни обуки и советување во областа на земјоделските и неземјоделските активности во Куманово и Старо Нагоричане

Јавен повик за стручни обуки и советување во областа на земјоделските и неземјоделските активности во Куманово и Старо Нагоричане

Доколку сакаш да го усовршиш своето знаење или да научиш нешто ново, и сакаш додатно да се пријавиш за стручно советување ”еден-на-еден”, пријави се!

 Консултациски состанок за изработка на „Програма за јакнење на капацитетите на јавните институции за спроведување на Агендата на Западен Балкан за иновации, истражување, образование, култура, млади и спорт“

 Консултациски состанок за изработка на „Програма за јакнење на капацитетите на јавните институции за спроведување на Агендата на Западен Балкан за иновации, истражување, образование, култура, млади и спорт“

На 26.07.2022 во Владата на РС Македонија се одржа консултациски состанок за изработка на „Програма за јакнење на капацитетите на јавните институции за спроведување на Агендата на Западен Балкан за иновации, истражување, образование, култура, млади и спорт“.  На консултациската средба присуствуваа вкупно 12 претставници од 7 јавни институции кои придонесуваат…

Информативна работилница “Мерки за поддршка и нови перспективи за инклузивен локален економски развој”

Информативна работилница “Мерки за поддршка и нови перспективи за инклузивен локален економски развој”

Во четврток, 16ти јуни во Занаетчискиот дом во Куманово  се одржа информативна работилница  “Мерки за поддршка и нови перспективи за инклузивен локален економски развој” на која лидерите од локалната самоуправа и претставниците од водечките програми за поддршка и центри за развој на регионално и национално ниво, се осврнаа на мапираните…

Граѓанските организации беа обучени за застапување и лобирање дел од Националната платформа за женско претприемништво

Граѓанските организации беа обучени за застапување и лобирање дел од Националната платформа за женско претприемништво

На 02ри и 03ти јуни во Хотел Турист во Скопје се имплементираат обуките дел од Националната Платформа за женско претприемништво наменети за зајакнување на капацитетите на претставници од граѓански организации за застапување и политики.   Обуките се одржуваат четири дена и  беа поделени во три модули: МОДУЛ 1: ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ,…

Одржани обуки за застапување и креирање политики за претставници од граѓански организации дел од Национална Платформа за женско Претприемништво

Одржани обуки за застапување и креирање политики за претставници од граѓански организации дел од Национална Платформа за женско Претприемништво

На 19ти и 20ти мај во Хотел Турист во Скопје започнаа да се имплементираат обуките дел од Националната Платформа за женско претприемништво наменети за зајакнување на капацитетите на претставници од граѓански организации за застапување и политики.  Обуките ќе траат четири дена и  се поделени во три модули: МОДУЛ 1: ОРГАНИЗАЦИСКИ…

Започнуваат обуките за членовите на Координативното тело за прекугранична соработка Србија – Северна Македонија 

Започнуваат обуките за членовите на Координативното тело за прекугранична соработка Србија – Северна Македонија 

Се одржа првата од вкупно 10-те тематски обуки наменети за членовите на Координативното тело за прекугранична соработка Србија – Северна Македонија, на која учествуваа претставници од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор од трите локални самоуправи во Србија (Лебане, Власотинце, Сурдулица) и две во Северна Македонија (Куманово, Старо Нагоричане). Нивна цел…

End of content

End of content