Локални акции за подобра социо-економска состојба на младите во Република Македонија

Локални акции за подобра социо-економска состојба на младите во Република Македонија

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување преку грантовата шема на проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи“ обезбеди поддршка на три локални проекти што се реализираат во Скопје, Штип и Кичево. Повеќе информации за локалните акции може да се најдат тука. Проектот „Заедно за успех:…

Со успешни мултиетнички социјални бизниси до нови решенија за локалните предизвици

На 25.04.2017 (вторник), во просториите на универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, се одржа претпоследната од серијата работилници – „Нацртај ја идејата и бизнисот“, како дел од програмата Solve it! – Школа за социјално претприемништво во организација на Младиинфо Интернационал. Школата им овозможи на учесниците да се запознаат со концептот на…

Проект “Заедно за успех” – инфо ден за грантовата шема, 15.12.2016, Тетово

На 15.12.2016та година во просториите на Netting School во Тетово се одржа вториот по ред инфо ден за грантовата шема достапна за младинските граѓански организации во рамки на проектот “Заедно за успех: младите претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи”. На настанот што го организираше Фондацијата за менаџмент и индустриско…

Објавен повик за грантови на граѓански организации во рамки на проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи“

Грантовата шема во рамките на проектот „Заедно за успех“ се фокусира на зајакнување на соработката меѓу целните групи на проектот (граѓански организации, млади претприемачи и единици за локална самоуправа) на локално ниво со цел промовирање на младинското претприемништво, со посебен акцент на немнозинските групи во општеството, како заедничка платформа за…

Enterprise Europe Network – 7ми состанок на Секторската група „Женско претприемништво“, Братислава – Словачка (16.11.2016)

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување учествуваше на 7миот состанок на Секторската група „Женско претприемништво” (WEG) што се одржа во Словачката Бизнис Агенција на 16ти ноември 2016та година, во рамките на Годишната конференција на Enterprise Europe Network во Братислава, Словачка. Членовите на WEG заедно со гостите претставници од Генералниот директорат…

Мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво

Во рамки на проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи“ беше спроведена мултиетничка студија која за првпат промовира истражување на различни претприемачки аспекти на национално ниво, а со посебен акцент на меѓуетничките тенденции и ставови. Како таква, студијата и нејзините пронајдоци се од огромна важност за подобро насочување на…

Повик за ангажирање на обучувачи за одржување на обуки

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во рамки на проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи”, финансиран од Европската Унија, има потреба од 2 обучувачи за одржување на обуки на следните теми: 1 (еден) обучувач за обука „Градење на претприемачки капацитети“ на следните индикативни предлог…

Интернационален б2б настан за отворени иновации во ИКТ секторот во Скопје

Enterprise Europe Network Македонија на 17 и 18 ноември во Скопје ќе го организира „Go International – Open innovation in ICT“, дводневен меѓународен настан кој се фокусира на отворени иновации од областа на информационите технологии. За време на настанот фирми од областа на информационите технологии ќе имаат можност да ги…

Преку Фондација МИР и Мрежата за поддршка на млади претприемачи до интернационални искуства

Една од клучните цели на Мрежата за поддршка на млади претприемачи (www.yes-network.org) е дисеминација на корисни информации за можности за јакнење на капацитетите на нејзините членови. Мрежата во најголем дел е составена од граѓански организации од територијата на Република Македонија кои работат во полето на младинското претприемништо, но и останати…

Потпишани договори за грантирање во рамките на конкурсот на Мрежата за поддршка на млади претприемачи

Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување ги потпиша договорите за грантирање со Здружението Конечанка, Конче и Волонтерски Центар Скопје.  Двете здруженија се помеѓу деветте организации чии проекти ќе бидат финансирани во рамките на Конкурсот за доделување грантови за финансирање на проекти на граѓански организации во областа на претприемништвото за млади за…

End of content

End of content