GREEN 3-дневен централизиран тренинг во Венеција, Италија

Три дневна тренинг сесија за ЕЕН персоналот ангажиран на GREEN проектот се одржа во Венеција, Италија од 29 Ноември до 1 Декември во седиштето на Unioncamere del Veneto. За време на тренингот избрани експерти беа задолжени за тренинг на ЕЕН персоналот на теми релевантни за пружање на услуги за заштита…

Проектот GREEN започнува со ипмлементација

Поддршка за подобрување на еколошкото работење на малите и средни претпријатија од прехрамбената и индустријата за градежни материјали  Фонадацијата за Менаџмент и индустриско истражување од Скопје, во конзорциум со организации од десет земји од Европа, започнува со имплементација на проектот ГРИН (GReening business through the Enterprise Europe Network). Целта на проектот е…

End of content

End of content