И&Р Интерактивна мапа

ENVIMPACT и PROCEED се вклучени во мапирање и проценка на истражувачки резултати од областа на загадување на воздух, хемиско загадување и останати еко-технологии. Опфатени се поголем број на земји од Централна и Источна Европа, а резултатите се претставени во онлајн база. Профилите во кои се наоѓаат и македонски истражувачки резултати исто…

End of content

End of content