И&Р Интерактивна мапа

ENVIMPACT и PROCEED се вклучени во мапирање и проценка на истражувачки резултати од областа на загадување на воздух, хемиско загадување и останати еко-технологии. Опфатени се поголем број на земји од Централна и Источна Европа, а резултатите се претставени во онлајн база.

Профилите во кои се наоѓаат и македонски истражувачки резултати исто така може да се погледнат и преку R&D Interactive Map (И&Р Интерактивна мапа).

PROCEEDmapa(1)

Доколку имате истражувачки резултат кој би сакале да биде вклучен во базата, контактирајте не на mir@mir.org.mk