Имплементирана Обука за надминување на родовите стереотипи на пазарот на труд!

Имплементирана Обука за надминување на родовите стереотипи на пазарот на труд!

На 31 мај 2024 (петок) во Центарот за култура „Ѓорче Петров“ беше имплементирана „Обука за надминување на родовите стереотипи на пазарот на труд!“. Оваа обука беше спроведена во рамки на проектот „ЦБЦ еквилајзер за пол и возраст на работните места“, имплементиран од страна на  партнерските организации Здружение на бизнис жени…

End of content

End of content