Одржана јавна расправа на тема: Дали постои поволна клима за развој на женско претприемништво?

  На 01.06.2018 година во просториите на хотел “Порта” во Скопје  беше организирана јавна расправа на темата Дали постои клима за развој на женско претприемништво? На расправата беа поканети и присуствуваа жени претприемачи. Јавната расправа е дел од активностите на проектот “Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од…

End of content

End of content