Enterprise Europe Network – Започна со работа платформата за градење на национален екосистем за развој на стартап компании

  Во рамки на програмата “EEN-ScaleUP – Забрзување на интернационалниот раст на младите МСП од Македонија” започна со работа националната платформа за поддршка на конкурентноста, иновативноста и интернационализацијата на стартап компаниите од Македонија што поседуваат силен потенцијал за раст и развој. Платформата има за цел да го олесни пристапот на…

Повик за македонски стартап компании за учество во EEN-ScaleUP програмата за иновативност и интернационализација

Повик за македонски стартап компании за учество во EEN-ScaleUP програмата за иновативност и интернационализација

    Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во рамките на проектот за “Забрзување на интернационалниот раст на младите мали и средни претпријатија од Македонија (EEN-ScaleUP)” објавува повик за избор на 20 (дваесет) домашни стартап компании кои се заинтересирани да добиваат бесплатни советодавни и тренинг услуги за зголемена конкурентност, иновативност,…

End of content

End of content