Повик за жени претприемачи заинтересирани за менторски услуги

Проектот new-MENTOR објавува повик за избор на 20 (дваесет) жени претприемачи од сите краеви на Р. Македонија кои се заинтересирани да добиваат бесплатни менторски услуги од успешни и докажани претприемачи кои ќе им ги пренесат своите искуства и вештини и ќе им помогнат поуспешно да ги надминат предизвиците во првите години од работењето….

Јавен повик за избор на ментори за жени претприемачи

Проект: Европска мрежа на ментори за жени претприемачи во Македонија (new-MENTOR) Проектот new-MENTOR се фокусира на воспоставување на национална мрежа на ментори за жени претприемачи во Македонија насочена кон поддршка на развојот на женското претприемништво и помош на жените претприемачи успешно да ги надминат предизвиците во првите години од работењето…

Нов проект: Европска мрежа на ментори за жени претприемачи во Македонија (new-MENTOR)

Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување во конзорциум со четири партнерски организации од Македонија, Фондација Бизнис Старт ап Центар (БСЦ) Битола, Националниот центар за развој на иновациите и претприемачкото учење, Фондација Евро Центар, Свети Николе и Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија започна со имплементација на проектот Европска…

End of content

End of content