Јавен повик за избор на ментори за жени претприемачи

Проект: Европска мрежа на ментори за жени претприемачи во Македонија (new-MENTOR) Проектот new-MENTOR се фокусира на воспоставување на национална мрежа на ментори за жени претприемачи во Македонија насочена кон поддршка на развојот на женското претприемништво и помош на жените претприемачи успешно да ги надминат предизвиците во првите години од работењето…

End of content

End of content