Screenshot 2023 11 28 133047

Смарт Дигитал: Услуги за Дигитализација и Одржливост за Претприемачи

Денес започна Обуката “Трговија и производство во дигиталната ера: дигитална трансформација за претпријатија кои се фокусирани на работа со производи” наменета за Мали и средни претпријатија кои имаат амбиција да растат на меѓународни пазари, Старт ап компании, Брзо растечки компании. Обуката е организирана од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување, во соработка со мрежата Enterprise Europe Network и со поддршка на Министерство за економија.


🚀 Што се обработи на обуката?

💡 Вовед и Значење: Учесниците добија детален преглед за значењето на дигиталната трансформација во трговијата и производството.

🔄 Дигитална Трансформација: Се разговараше за дигиталната трансформација во претпријатијата, со фокус на оние кои работат со производи. Идентификување на клучните двигатели и предизвици беа дел од овој дел.

📈 Трендови и Истражување: Истражување на дигиталните трендови во трговијата и производството, како и влијанието на дигиталните технологии врз производните процеси.

🛠️ Практични Стратегии: Предавачот ги сподели стратегиите за оптимизација на трговијата и производството, вклучувајќи дигитални алатки за управување со синџирот на снабдување и залихи.

🤝 Заедничко Вмрежување и Искуства: Перфектна можност за учесниците да се вмрежат, споделат искуства и разговараат за иновации и предизвици.

🔍 Следни Чекори и Завршни Зборови: На крајот на обуката, се дискутираа следни чекори и ресурси за тековно учење.

Сите присутни учесници ќе добијат сертификат за учество по завршување на обуката. Благодариме на сите учесници за учеството и активноста. Следете ги нашите објави за идни настани и обуки.

Teal Modern Online Business Webinar Instagram Post

🌐📚 #ДигиталнаОбука #ТрговијаИПроизводство #ДигиталнаТрансформација