Мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво

Мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво

Проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, вижечка сила за добри меѓуетнички односи“ има цел да ги мобилизира младите претприемачи и соодветните ГО околу темата за младинско претприемништво како една неутрална платформа за унапредување на меѓуетничките односи во општеството.