Интернационална конференција и деловни средби, 26-27.09.2013 Ниш, Србија

Интернационалната конференција „Женското претприемништво како можност за регионален економски развој”, организирана од Асоцијацијата на бизнис жени на Србија, има за цел да ги промовира најдобрите пракси во промоција и поддршка на женското претприемништво, како и да овозможи вмрежување на жените од бизнисот. На конференцијата се очекува присуство на бизнис жени од Југоисточна Европа како и од одредени ЕУ земји од останатите делови на Европа, кои ќе имаат можност да разменат искуства и да воспостават потенцијална деловна соработка.

Дво дневната конференција ќе се одржи на 26-27 Септември 2013та година во Ниш, Србија, со очекувани над 100 учесници.
Како дел од програмата, предвидени се и деловни средби за остварување на контакти и деловна соработка. Овој брокерски настан ќе овозможи преку пред-договорени средби изнаоѓање на потенцијални бизнис партнери од различни европски земји. Истиот е поддржан од страна на Enterprise Europe Network.

Зошто да се учествува?
Целна група на брокерскиот настан се МСП претпријатија предводени и управувани од жени.
– Главната цел на настанот е наоѓање на деловни партнери и можност за промовирање на бизнисите и технологиите развиени од страна на жени претприемачи
– Деловните средби овозможуваат надминување на регионалните бариери, остварување на бизнис соработка меѓу МСП од Јужна и Северна Европа
Претпријатија управувани/поседувани од страна на мажи се исто така добредојдени на деловните средби.

Сектори
Агробизнис и прехранбена индустрија
ИКТ
Текстил
Образование и консултантски услуги

Учеството на настаните е бесплатно, а за учесниците на конференцијата организаторот обезбедува и бесплатно сместување.

Рокови за пријавување:
15.08.2013 – За учество на целата конференција (онлајн форма за регистрација)
17.09.2013 – За учество на деловните средби – регистрација на интернет страницата на настанот http://womenentrepreneursb2b.talkb2b.net/
Лице за контакт во Македонија:
Габриела Костовска Богоеска,  gabriela@mir.org.mk