Нова професионална социјална мрежа за истражувачи

Oд страна на организации од 15 европски земји (Македонија, Белгија, Унгарија, Германија, Италија, Бугарија, Латвија, Луксембург, Чешка, Словенија, Данска, Литванија, Србија, Грција и Хрватска)  се развива нова социјална мрежа на истражувачи (PROCEED RSN – Research Social Network) преку која истражувачите и компаниите од овие земји ќе разменуваат идеи, развиваат проектни апликации и создаваат различен тип на деловни партнерства.

Целта на оваа платформа е да се овозможи поблиска соработка меѓу истражувачите и организациите од Централна и Источна Европа кои се вклучени во истражувачки активности од области за заштита на животната средина, вклучувајќи идеи и технолошки решенија за намалено загадување на воздух, хемиско загадување и останати еко-иновации.

screen

Покрај можноста за кратко претставување на своите проекти, корисниците на платформата може да поставуваат слики и видео презентации за промовирање своите истражувачки резултати и да остваруваат директна комуникација со другите корисници. Одличен механизам за повратна информација на проектите е системот за нивно рангирање (до 5 ѕвезди).

Сите организации што се заинтересирани за пронаоѓање на извори на финансирање за своите истражувачки проекти, наоѓање на проверени партнери и нови можности, може да се приклучат на оваа социјална мрежа преку регистрирање на www.proceed-rsn.eu.