1

7 примери на добри практики на дигитална трансформација

1

Како може да ви помогнеме?

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во рамките на Enterprise Europe Network нуди основна и напредна оценка на дигиталната перформанса на компанијата, помага во дефинирањето на приоритетите за дигитална трансформација, нуди информации за пристап до финансии и технологии за дигитална трансформација.

Актуелни проекти

Со поддршка од Министерството за економија го реализираме проектот СмартДигитал: Услуги за дигитализација и одржливост за претприемачи, со цел обезбедување услуги за зголемена конкурентност, одржливост и иновациски капацитет. Во рамките на проектот ќе се креираат специјализирани алатки за оценка на дигиталната и одржливата перформанса на компаниите, а планирани се и две работилници за дигитална трансформација.