СЕ ОДРЖА РАБОТИЛНИЦА ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ, БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА И НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во Охрид на 30ти и 31ви август се одржа дводневна работилница насловена како „Вмрежување на општините, бизнис заедницата и невладините организации“ во рамки на проектот Солве ит-школа за социјално претприемништво имплементирана од организацијата Младиинфо Интернационал

На средбата учествуваа општините Чаир, Центар, бизнис компании и невладни организации од истоимените општини.

Заклучоци кои произлегоа од работилницата:

  • Овие институции во иднина треба да се трудат да наоѓаат можности за соработка особено во делот на социјалното претприемништво, како еден нов вид на претприемништво кое е актуелно во минатите години на глобално ниво.
  • Од работилницата произлезе иницијатива во која се бара од кандидатите на претстојните локални избори во своите програми да прецизираат повеќе активности, проекти и иницијативи за поддршка на социјалното претприемништво.

Овaа област претставува можност за заедничка соработка на трите сектори: општините, невладините организации и бизнис заедницата.  Воедно тоа би било основа за креирање на повеќе работни места и одржливи бизниси на локално ниво.

На овој начин со создавање на посебни програми и фондови како и со инволвираност на овие институции може многу да се влијае на подобрување на економската и бизнис климата во самите општини.

Овој проект е во рамките на проектот „Заедно за успех: Млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односни“, финансиран од  Европската Унија преку програмата ИПА – Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014, имплементиран од страна на Фондација за Претприемачки Сервис за Млади (координатор), Фондација за Менаџмент и индустриско истражување, Фондација Евро Центар и Здружение на граѓани Милениум.