[av_slideshow size=’featured’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′]
[av_slide slide_type=’image’ id=’3437′ attachment=’,’ video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ title=’ОПШТЕСТВО’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=”][/av_slide]
[av_slide slide_type=’image’ id=’2980′ attachment=’,’ video=” mobile_image=” video_ratio=’16:9′ title=’ОПШТЕСТВО’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=”][/av_slide]
[av_slide slide_type=’image’ id=’4999′ attachment=’,’ video=” mobile_image=” video_ratio=’16:9′ title=’ОПШТЕСТВО’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide]
[/av_slideshow]

[av_promobox button=’yes’ label=’Повеќе >>’ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4417&lang=mk’ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

ОПШТЕСТВО

Социјалната кохезија преставува еден од основните двигатели на економскиот развој и одржливиот раст. Справувањето со дискриминацијата и социјалната ексклузија на пазарот на труд, како и имплементацијата на иницијативи за зголемено вработување и едукација после задолжителното образование, се дел од нашите приоритети. Се фокусираме на:

  • Справување со социјалната ексклузија и дискриминација на пазарот на труд
  • Промовирање на родова еднаквост, интеграција и различност во општество за сите.

[/av_promobox]

[av_one_half first]

[av_icon_box icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’ position=’left’ title=’СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА’ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4417&lang=mk’ linktarget=” linkelement=’both’]
Имплементираме проекти и истражувачки студии за зголемена социјална инклузија во општеството, со особен фокус на пазарот на труд, бизнис секторот и пристапот до вештини и едукација. Нашите активности се фокусираат на:

–          Развој на социјалното претприемништво во земјата

–          Вклучување на пазарот на труд на помалку застапените групи

–          Тренинг програми за невработени лица

–           Унапредување на вештините на целните групи како што се младите, жените, возрасните и лицата со хендикеп.  Повеќе >>
[/av_icon_box]

[/av_one_half][av_one_half]

[av_icon_box icon=’ue841′ font=’entypo-fontello’ position=’left’ title=’ЛОКАЛЕН СОЦИО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ’ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4417&lang=mk’ linktarget=” linkelement=”]
Соработуваме со локалните власти и останатите стејкхолдери при развојот и имплементацијата на локални развојни планови. Ја користиме нашата техничка експертиза при дизајн и имплементација на анализа на потребите за обука и на мерки за поддршка на економскиот развој. Заедно со нашите партнери работиме на:

–          Истражувања и анализи на пазарот на труд

–          Локални планови за вработување, вклучувајќи мерки за поддршка

–         Креирање на социо-едукативни центри.  Повеќе >>
[/av_icon_box]

[/av_one_half][av_one_fourth first]

[av_textblock ]

Најнови вести

Повеќе
[/av_textblock]

[/av_one_fourth][av_three_fourth]
[av_postslider link=’post_tag,40′ columns=’3′ items=’9′ offset=’0′ contents=’excerpt’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ autoplay=’no’ interval=’5′]
[/av_three_fourth]

[av_one_fourth first]

[av_textblock ]

Последни проекти

Повеќе

[/av_textblock]

[/av_one_fourth][av_three_fourth]

[av_testimonials style=’slider’ columns=’2′ interval=’5′]
[av_testimonial_single src=’3661′ name=” subtitle=” link=” linktext=’SFA’]
Општество за сите, работно место за сите (SFA)

Одделенијата на Синтеф, Норвешка: Технологија и општество и Истражување во област на здравје во соработка со Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување разви планови за пилот фаза на проект за подобрување на  условите за работа и можностите на пазарот за труд за лицата со посебни потреби.

Значајни партнери во истражувањето се Факултетот за дефектологија (УКИМ), Полио Плус и Министерството за труд и социјална политика.

SINTEF_logo_SME-COMNET_small

Општа цел на пилот фазата е  допринос кон социјалната инклузија на лицата со посебни потреби во Македонија. Документацијата/резултатите од пилот фазата ќе послужат за понатамошни истражувања и активности за подобрување на работните услови з алицата со посебни потреби. Проектот има за цел и да се подигне свеста за важноста на поврзувањето меѓу академијата, здруженијата на лицата со посебни потреби и властите при градење стратегии за подобрување на работните услови и права на лицата со посебни потреби.

Резултатите од оваа пилот студија се објавени во публикацијата Општество за сите, Пилот студија за вработување и работните услови за лицата со посебни потреби во Македонија.

Проектот е финансиран од Министерството за надворешни работи на Норвешка. Повеќе >>>
[/av_testimonial_single]

[/av_testimonials]

[/av_three_fourth]