[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=’http://64.6.108.37/~mir/wp-content/uploads/2014/04/c2m-header-financial-services1-1030×242.jpg’ attachment=’3000′ attach=’scroll’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=” padding=’large’ shadow=’no-shadow’ id=”]
[av_hr class=’invisible’ height=’100′ shadow=’no-shadow’ position=’center’]
[/av_section]

[av_section color=’alternate_color’ custom_bg=” src=” attachment=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’ padding=’large’ shadow=’shadow’ id=’about-us’]

[av_one_half first]

[av_textblock]

За нас

[/av_textblock]

[av_hr class=’short’ height=’70’ position=’right’]

[av_textblock]

Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување е приватна непрофитна фондација
основана во 2002 година 
со мисија да го поттикнува економскиот раст за доброто на сите. Концептот на
одржлив развој со неговата економска, еколошка и социјална димензија преставува основа за реализација на нашата мисија. Работиме во партнерство со македонските компании за да им помогнеме да се
развиваат, иновираат и воспостават бизнис и технолошки партнерства на глобалниот пазар.
На тој начин, го поддржуваме одржливиот економски раст, регионалниот развој
и обезбедувањето на вработување. Го трансформираме знаењето и иновациите
во можности за зголемена конкурентност и технолошко општество.
Промовираме еко-иновации и ги трансформираме еколошките предизвици во бизнис можности.
Иновираме и истражуваме за да го поддржиме растот на бизнисите и општеството. 

[/av_textblock]

[av_button label=’Повеќе’ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4798&lang=mk’ link_target=’_blank’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’right’ icon_select=’yes’ icon=’ue85d’ font=’entypo-fontello’]

[/av_one_half][av_one_half]

[av_iconlist position=’left’]
[av_iconlist_item title=’ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ’ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4360&lang=mk’ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’43’ font=’entypo-fontello’]
Се стремиме да го поддржиме економскиот развој на земјата прека поддршка на постојните бизниси и поттикнување на растот на нови бизниси.
[/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНОВАЦИИ’ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4382&lang=mk’ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue863′ font=’entypo-fontello’]
Ги поддржуваме истражувањето и технолошкиот развој. Придонесуваме кон долгорочниот економски раст преку промовирање на иновации и трансфер на технологии.
[/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’ЖИВОТНА СРЕДИНА’ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4394&lang=mk’ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’]
Ја поддржуваме зелената економија преку еко-иновации, пружање на услуги од областа на животната средина и промовирање на примената на енергетско ефикасни производи и практики.
[/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’ОПШТЕСТВО’ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4409&lang=mk’ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’]
Го поддржуваме социјалното претприемништво и спроведуваме иницијативи за зголемено вработување и едукација после задолжителното образование.

.
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[/av_one_half][av_textblock]

Што ние работиме …

[/av_textblock]

[av_testimonials style=’slider’ columns=’2′ interval=’4′]
[av_testimonial_single src=’3136′ name=” subtitle=” link=’http://www.mir.org.mk/?page_id=4360&lang=mk’ linktext=’ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ’]
Hiscox-Now-Offers-an-Insurance-Product-Catered-Towards-Architects-Engineers-and-Design-Professionals_2

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Се стремиме да придонесеме кон економскиот развој на земјата преку поддршка на постојните бизниси и поттикнување на растот на нови бизниси. Со нашите услуги за поддршка на интернационализација и програмите за претприемништво и стручна обука имаме за цел да:

–          Придонесеме кон развојот на македонскиот МСП сектор

–          Го поддржиме развојот на претприемачкото општество

–          Го промовираме доживотното учење, едукација и обука како основа за вработување и економски прогрес
[/av_testimonial_single]
[av_testimonial_single src=’3135′ name=” subtitle=” link=’http://www.mir.org.mk/?page_id=4382&lang=mk’ linktext=’ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНОВАЦИИ’]
9c2464a5d959bb3d1f7d4316e1738b84_2

ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНОВАЦИИ

Долгорочниот економски раст има потреба од инвестиции во технологии, истражување и иновации. За таа цел имаме развиено концепти за истражување & развој наменети за:

–          Поттикнување и промовирање на трансферот на технологии и иновации

–          Поддршка на истражувањето и технолошкиот развој

–         Подобрување на иновацискиот систем на национално и регионално ниво.
[/av_testimonial_single]
[av_testimonial_single src=’3134′ name=” subtitle=” link=’http://www.mir.org.mk/?page_id=4394&lang=mk’ linktext=’ЖИВОТНА СРЕДИНА’]
modern office interior

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Заштитата на животната средина претставува еден од најголемите предизвици на денешницата. Промовирањето на одржливиот еколошки развој и интелигентното користење на енергијата се едни од нашите цели. Ние ја поддржуваме зелената економија преку:

–          Еко-иновации за генерирање на бизнис можности

–          Услуги од областа на животната средина за справување со еколошките предизвици

–          Заштита на животната средина преку енергетско ефикасни производи и практики
[/av_testimonial_single]
[av_testimonial_single src=’3153′ name=” subtitle=” link=’http://www.mir.org.mk/?page_id=4409&lang=mk’ linktext=’ОПШТЕСТВО’]
Smiling Group of Professionals

ОПШТЕСТВО

Социјалната кохезија преставува еден од основните двигатели на економскиот развој и одржливиот раст. Справувањето со дискриминацијата и социјалната ексклузија на пазарот на труд, како и имплементацијата на иницијативи за зголемено вработување и едукација после задолжителното образование, се дел од нашите приоритети. Се фокусираме на:

–          Справување со социјалната ексклузија и дискриминација на пазарот на труд

–          Промовирање на родова еднаквост, интеграција и различност во општество за сите.
[/av_testimonial_single]
[/av_testimonials]

[av_two_third first]

[av_google_map height=’400px’ zoom=’15’ saturation=” hue=” zoom_control=’aviaTBzoom_control’ pan_control=’aviaTBpan_control’]
[av_gmap_location address=’16-та Македонска бригада бр. 12 б’ city=’Skopje’ country=’Macedonia’ long=’21.4577097′ lat=’42.0032811′ marker=’3504′ imagesize=’40’][/av_gmap_location]

[/av_google_map]

[/av_two_third][av_one_third]

[av_textblock ]

Поштенски Фах: 776
1001 Скопје, Македонија
mir@mir.org.mk
+ 389 2 3108 891
http://www.mir.org.mk

[/av_textblock]

[/av_one_third][/av_section][av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=’http://64.6.108.37/~mir/wp-content/uploads/2014/04/Business-handshake-and-business-people-photo-3-1030×766.jpg’ attachment=’3009′ attach=’fixed’ position=’top left’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=” padding=’large’ shadow=’no-shadow’ id=”]
[av_hr class=’invisible’ height=’100′ shadow=’no-shadow’ position=’center’]
[/av_section]