[av_one_full first]
[av_slideshow size=’featured_large’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′]
[av_slide slide_type=’image’ id=’3358′ attachment=’,’ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=’Управување со еколошките аспекти во вашето претпријатие’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide]

[/av_slideshow]
[/av_one_full]

[av_one_full first]
[av_textblock ]

Управувањето со еколошките аспекти во вашето претпријатие е фундаментално за одржливото управување со бизнисот.

Целта на оваа брошура е да им помогне на малите и средните претпријатија од прехранбената индустрија и индустријата за градежни материјали во идентификацијата на потенцијалните места за намалување на трошоците, запознавањето со националното и европското законодавство од областа на заштитата на животната средина, добрите практики за намалување на загадувањето и преземањето мерки и можности за подобрување на перформансот врз околината и квалитетот на животот. Брошурата е изработена во рамките нa проектот GREEN.

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first]

[av_content_slider heading=” columns=’5′ animation=’slide’ navigation=’arrows’ autoplay=’true’ interval=’5′]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3925′ linktarget=”]
proverkanarizici
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3961′ linktarget=”]
intelegentnaenregija
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3971′ linktarget=”]
opstestvozasite
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4007′ linktarget=”]
iprEIICM
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4004′ linktarget=”]
tendernik
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3990′ linktarget=”]
ipr_procceed
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4223′ linktarget=”]
mentor_priracnik
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4228′ linktarget=”]
priracnik_newmentor
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4011′ linktarget=”]
upravuvanje_so_otpad
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3977′ linktarget=”]
zlatnakinga_inovacii
[/av_content_slide]
[/av_content_slider]

[/av_one_full]