[av_one_full first]
[av_slideshow size=’featured_large’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′]
[av_slide slide_type=’image’ id=’3562′ attachment=’,’ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=’Права од интелектуална сопственост’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide]

[/av_slideshow]
[/av_one_full]

[av_one_full first]

[av_textblock ]
Целта на оваа публикација е вовед во основите на правата на интелектуална сопственост и  проценка на квалитетот на законодавство поврзано со интелектуалната сопственост во Европа.

Студијата дава осврт  на  историјата на правата од интелектуална сопственост, денешниот развој и идните мерки планирани од страна на Европската комисија.

Исто така студијата содржи примери на оваа тема од секоја од државите кои учествуваат на проектот PROCEED (Бугарија, Хрватска, Данска, Грција, Италија, Латвија, Литванија, Македонија, Полска, Романија, Србија и Словенија).

[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first]
[av_content_slider heading=” columns=’5′ animation=’slide’ navigation=’arrows’ autoplay=’true’ interval=’5′]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3925′ linktarget=”]
proverkanarizici
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3961′ linktarget=”]
intelegentnaenregija
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3971′ linktarget=”]
opstestvozasite
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4007′ linktarget=”]
iprEIICM
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4004′ linktarget=”]
tendernik
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4223′ linktarget=”]
mentor_priracnik
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4228′ linktarget=”]
priracnik_newmentor
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3996′ linktarget=”]
ekoloski_aspekt
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4011′ linktarget=”]
upravuvanje_so_otpad
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3977′ linktarget=”]
zlatnakinga_inovacii
[/av_content_slide]
[/av_content_slider]
[/av_one_full]