[av_one_full first]
[av_slideshow size=’featured_large’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′]
[av_slide slide_type=’image’ id=’3576′ attachment=’,’ video=” mobile_image=” video_ratio=’16:9′ title=’Интелигентна енергија во Европа’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide]

[/av_slideshow]
[/av_one_full]

[av_one_full first]

[av_textblock ]
Фондација за Менаџмент и индустриско истражување во рамките на ЕИИЦМ проектот изработи лифлет за македонските претпријатија и ентитети што работат во областа на енергетиката насловен како Интелигентна енергија во Европа. Целта на оваа публикација е да обезбеди преглед на европските програми и останатите иницијативи за поддршка на градењето на партнерства, експертизи и истражувачки активноста во областа на енергетиката и енергетската ефикасност.

Европски програми што поддржуваат проекти од областа на енергетиката, а се од интерес за македонските претпријатија се Програмата за конкурентност и иновативност (ЦИП) и 7мата Рамковна Програма (ФП7) за истражување и развој.

Потпрограмата на ЦИП насловена како Интелигентна Енергија Европа иако сеуште недостапна за македонските ентитети е од особен интерес поради широката лепеза на активности што се поддржуваат како и поради можноста за нејзино скоро отворање и за македонските претпријатија. ФП7 поддржува различни научно-истражувачки проекти и е целосно достапна за различните истражувачко ориентирани организации во Македонија.

Останатите релевантни иницијативи вклучуваат мали фондови за организација на работилници, финансирање на градење на транс-национални мрежи, размена на искуства и сл. Дополнително, дадена е информација и за два корисни интернет портали за организациите што работат во областа на енергетиката (BUILD UP and Managenergy). Истите обезбедуваат преглед на пракси, политики и програми на европски ниво како и информација за можни обуки и професионална надградба на т.н. менаџери на енергија.
[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first]
[av_content_slider heading=” columns=’5′ animation=’slide’ navigation=’arrows’ autoplay=’true’ interval=’5′]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3925′ linktarget=”]
proverkanarizici
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3971′ linktarget=”]
opstestvozasite
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4004′ linktarget=”]
tendernik
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4007′ linktarget=”]
iprEIICM
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3990′ linktarget=”]
ipr_procceed
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4223′ linktarget=”]
mentor_priracnik
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4228′ linktarget=”]
priracnik_newmentor
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3996′ linktarget=”]
ekoloski_aspekt
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4011′ linktarget=”]
upravuvanje_so_otpad
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3977′ linktarget=”]
zlatnakinga_inovacii
[/av_content_slide]
[/av_content_slider]
[/av_one_full]