[av_one_full first]
[av_slideshow size=’featured_large’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′]
[av_slide slide_type=’image’ id=’4192′ attachment=’,’ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=’Прирачник за градење на успешни менторски релации’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide]

[/av_slideshow]
[/av_one_full]

[av_one_full first]

[av_textblock ]
Овој прирачник е развиен во рамките на проектот new-MENTOR и е прв прирачник за градење на успешни претприемачки менторски релации заснован на искуства од Македонија.

Целта на овој прирачник е да ги претстави правата и обврските на сите инволвирани страни во една менторска шема и да придонесе кон развојот на областите кои се клучен фактор за градење и унапредување на менторските релации.

Процесот на менторирање и вклучените страни кои се претставени во овој прирачник се базирани на националната мрежа на ментори креирана во рамките на new-MENTOR. Како и да е, овој прирачник и неговите препораки се од генерален карактер и може да се применат на било која менторска релација со оглед на тоа дека менторскиот процес често пати е ист или сличен во било која област.

[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first]
[av_content_slider heading=” columns=’5′ animation=’slide’ navigation=’arrows’ autoplay=’true’ interval=’5′]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3961′ linktarget=”]
intelegentnaenregija
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3925′ linktarget=”]
proverkanarizici
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3971′ linktarget=”]
opstestvozasite
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4007′ linktarget=”]
iprEIICM
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4004′ linktarget=”]
tendernik
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3990′ linktarget=”]
ipr_procceed
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4228′ linktarget=”]
priracnik_newmentor
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3996′ linktarget=”]
ekoloski_aspekt
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4011′ linktarget=”]
upravuvanje_so_otpad
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3977′ linktarget=”]
zlatnakinga_inovacii
[/av_content_slide]
[/av_content_slider]
[/av_one_full]