[av_one_full first]
[av_slideshow size=’featured_large’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′]
[av_slide slide_type=’image’ id=’3556′ attachment=’,’ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=’Водич за користење на TED – Дневен електронски тендерник’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide]

[/av_slideshow]
[/av_one_full]

[av_one_full first]

[av_textblock ]
Дневниот електронски тендерник – TED (Tenders Electronic Daily) е официјален извор на информирање за можностите за јавни набавки во Европската Унија, Европска економска зона и пошироко. Интернет порталот со базата на публикувани тендери се наоѓа на линкот: http://ted.europa.eu 

Со редовно следење на TED може да се добиваат навремени информации за јавни набавки, услуги и сервиси на кои може и компаниите да аплицираат или да пристапат кон најразлични пазарни информации.

Заради целосно искористување на потенцијалите на TED и олеснување на тековното работење на компаниите е изработен водич. Овој водич нуди вовед за пребарување на известувања објавени на TED со цел да помогне да се постави сопствен профил на компанијата и како да се креира сервис за пребарувања и следење на  јавните тендери.
[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first]
[av_content_slider heading=” columns=’5′ animation=’slide’ navigation=’arrows’ autoplay=’true’ interval=’5′]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3961′ linktarget=”]
intelegentnaenregija
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3925′ linktarget=”]
proverkanarizici
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3990′ linktarget=”]
opstestvozasite
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4007′ linktarget=”]
iprEIICM

[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3990′ linktarget=”]
ipr_procceed
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4223′ linktarget=”]
mentor_priracnik
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4228′ linktarget=”]
priracnik_newmentor
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3996′ linktarget=”]
ekoloski_aspekt
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4011′ linktarget=”]
upravuvanje_so_otpad
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3977′ linktarget=”]
zlatnakinga_inovacii
[/av_content_slide]
[/av_content_slider]
[/av_one_full]