[av_one_full first]

[av_slideshow size=’featured_large’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′]
[av_slide slide_type=’image’ id=’3561′ attachment=’,’ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=’Златна книга за иновации – прирачник за иновациски услуги’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide]

[/av_slideshow]

[/av_one_full][av_one_full first]

[av_textblock ]

Прирачникот за иновациски услуги се занимава со инфраструктурата на истражувачкиот и иновацискиот систем во Р. Македонија.

Улогата на организациите во овој систем е од огромно значење за трансформацијата на истражувачките резултати во иновации т.е. нови и успешно пласирани производи и услуги на пазарот. Овие актери не се занимаваат директно со истражувачка дејност.

Нивната функција е да овозможат функционирање на системот обезбедувајќи различни облици на поддршка и соработка со претпријатијата. 

Прирачникот е наменет за малите и средни претпријатија (МСП) и истражувачки групи кои наидуваат на потешкотии при идентификацијата на адекватната институтција согласно нивните потреби. Ги опфаќа приватните и јавните организации во земјата кои на различни начини се вклучени во иновацискиот процес.

[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first]
[av_content_slider heading=” columns=’5′ animation=’slide’ navigation=’arrows’ autoplay=’true’ interval=’5′]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3925′ linktarget=”]
proverkanarizici
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3961′ linktarget=”]
intelegentnaenregija
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3971′ linktarget=”]
opstestvozasite
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4007′ linktarget=”]
iprEIICM
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4004′ linktarget=”]
tendernik
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3990′ linktarget=”]
ipr_procceed
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4223′ linktarget=”]
mentor_priracnik
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4228′ linktarget=”]
priracnik_newmentor
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3996′ linktarget=”]
ekoloski_aspekt
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4011′ linktarget=”]
upravuvanje_so_otpad
[/av_content_slide]
[/av_content_slider]
[/av_one_full]