[av_one_full first]

[av_slideshow size=’featured_large’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′]
[av_slide slide_type=’image’ id=’4200′ attachment=’,’ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=’Основи на интелектуална сопственост за мали и средни претпријатија’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide]

[/av_slideshow]

[/av_one_full][av_one_full first]

[av_textblock ]
Препознавањето и заштитата на правата од интелектуална  сопственост е еден од основните елементи за зајакнување на конкурентноста на претпријатието и една од неговите најголеми вредности.

Основното познавање и информирање за правата од интелектуална сопственост може во голема мера да им помогне на претпријатијата да започнат постапка за заштита и ефикасно искористување на своите права.

Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување, во рамките на проектот Европски информативен и иновативен центар во Македонија ја издаде брошурата “Основи на интелектуална сопственост за мали и средни претпријатија”,  со цел да им даде воведни информации на младите претпријатија за тоа што претставува, какво е значењето на интелектуалната сопственост и каде да се обратат доколку сакаат да ги заштитат своите права. Брошурата се фокусира на правата од индустриска сопственост, чија заштита е од особено значење за претпријатијата  и влијае на зголемување на вредноста на нивната вредност и остварување на поголем профит.
[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first]
[av_content_slider heading=” columns=’5′ animation=’slide’ navigation=’arrows’ autoplay=’true’ interval=’5′]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3961′ linktarget=”]
intelegentnaenregija
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3925′ linktarget=”]
proverkanarizici
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3971′ linktarget=”]
opstestvozasite
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4004′ linktarget=”]
tendernik
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3990′ linktarget=”]
ipr_procceed
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4223′ linktarget=”]
mentor_priracnik
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4228′ linktarget=”]
priracnik_newmentor
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3996′ linktarget=”]
ekoloski_aspekt
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=4011′ linktarget=”]
upravuvanje_so_otpad
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=” link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=3977′ linktarget=”]
zlatnakinga_inovacii
[/av_content_slide]
[/av_content_slider]
[/av_one_full]