Работилница: Еколошка ознака, управување со отпад и видови отпад

we-een_LOGO

На 06.12. (четврток) во хотелот Континентал, се одржa работилница на тема: Еколошка ознака, управување со отпад и видови отпад. Работилницата  беше наменета за мали и средни претпријатија од Македонија.

На работилницата беа опфатени следните теми од областа на еколошко  работење на МСПа: еколошка ознака, видови на отпад и  општи правила за постапување со отпад, водење на  евиденција на отпад и  управител со отпад,  дозволи за управување со отпад, стратегија за управување со отпад  и инспекциски надзор.  

[av_gallery ids=’3408,3407,3406,3405,3404′ style=’big_thumb’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’]