[av_one_full first]

[av_slideshow size=’featured’ animation=’slide’ autoplay=’true’ interval=’5′]

[av_slide slide_type=’image’ id=’3153′ attachment=’,’ video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ title=’Општество за сите, работно место за сите ( SFA)’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=”][/av_slide]

[av_slide slide_type=’image’ id=’4900′ attachment=’,’ video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ title=’Општество за сите, работно место за сите ( SFA)’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide]

[/av_slideshow]

[/av_one_full][av_one_half first]

[av_textblock]

[/av_textblock]

[av_gallery ids=’3396,3395′ style=’big_thumb’ preview_size=’gallery’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’gallery’ columns=’2′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’]

[/av_one_half]

[av_one_half]

[av_textblock ]

Општество за сите, работно место за сите ( SFA)

Одделенијата на Синтеф, Норвешка: Технологија и општество и Истражување во област на здравје во соработка со Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување разви планови за пилот фаза на проект за подобрување на  условите за работа и можностите на пазарот за труд за лицата со посебни потреби.

Значајни партнери во истражувањето се Факултетот за дефектологија (УКИМ), Полио Плус и Министерството за труд и социјална политика.

 Општа цел на пилот фазата е  допринос кон социјалната инклузија на лицата со посебни потреби во Македонија. Документацијата/резултатите од пилот фазата ќе послужат за понатамошни истражувања и активности за подобрување на работните услови з алицата со посебни потреби. Проектот има за цел и да се подигне свеста за важноста на поврзувањето меѓу академијата, здруженијата на лицата со посебни потреби и властите при градење стратегии за подобрување на работните услови и права на лицата со посебни потреби.

Резултатите од оваа пилот студија се објавени во публикацијата Општество за сите, Пилот студија за вработување и работните услови за лицата со посебни потреби во Македонија.

Проектот е финансиран од Министерството за надворешни работи на Норвешка.

[/av_textblock]

[/av_one_half]