[av_one_fifth first]
[av_button label=’TEMA 1′ link=’manually,’ link_target=” color=’custom’ custom_bg=’#99ff66′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth]
[av_button label=’TEMA 2′ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=5423′ link_target=” color=’custom’ custom_bg=’#cecece’ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue851′ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth]
[av_button label=’TEMA 3′ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=5428′ link_target=” color=’custom’ custom_bg=’#cecece’ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth]
[av_button label=’TEMA 4′ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=5433′ link_target=” color=’custom’ custom_bg=’#cecece’ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth]
[av_button label=’СОДРЖИНА’ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=5119′ link_target=” color=’orange’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue821′ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_two_third first]
[av_textblock]
ТЕМА 1: Вовед во Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network / VISIBILITY & PARTNERSHIP_EEN-VP

Модулот за обука на амбасадорите на Enterprise Europe Network е направен од Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување, а во рамките на проектот EEN-VP, како дел од повикот за Local visibility action.

( со клик на сликата се движите по слјадовите )
[/av_textblock]

[av_slideshow size=’no scaling’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′]
[av_slide slide_type=’image’ id=’5405′ attachment=’,’ video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide]
[av_slide slide_type=’image’ id=’5406′ attachment=’,’ video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5407′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5408′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5409′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5410′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5411′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide slide_type=’image’ id=’5489′ attachment=’,’ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=”][/av_slide]
[av_slide slide_type=’image’ id=’5490′ attachment=’,’ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=”][/av_slide]
[av_slide slide_type=’image’ id=’5491′ attachment=’,’ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=”][/av_slide]
[/av_slideshow]
[/av_two_third]

[av_one_third]
[av_textblock ]
logo-een_trasparent

[/av_textblock]

[av_textblock]
[WATU 1]
[/av_textblock]
[/av_one_third]

[av_one_full first]

[av_tab_container position=’sidebar_tab sidebar_tab_left’ boxed=’border_tabs’ initial=’1′]
[av_tab title=’Вовед во Мрежата’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Вовед во Мрежата

Enterprise Europe Network е создадена на иницијатива на Генералниот директорат за претпријатија и индустрија на Европската комисија. Извршната комисија за мали и средни претпријатија е одговорна за оперативното управување на мрежата. Enterprise Europe Network е кофинансирана од европскиот буџет во рамките на Програмата за претприемништво и иновации (EIP) во склоп на Рамковната програма за конкурентност на претпријатија и МСП (COSME).

Основата на мрежата се постојните структури кои обезбедуваат помош на за МСП:

–          Мрежа од евро-инфо центри Euro Info Centers

–          Мрежа од иновативни релејни центри – innovation Relay Centers (IRC)

 

een2_dEnterprise Europe Network со работа почнува во 2008, а се состои од околу 600 локални партнерски организации со 4500 експерти кои функционираат вмрежени во 54 земји. Основна цел на мрежата е да го обедини потенцијалот на малите и средни претпријатија на ефикасен и организиран начин и да им помогне за нивното присуство на единствениот европски пазар, да создаде синергија со академските организации за развој, истражување и трансфер на технологии и иновации.

Покрај земјите од Европа во Enterprise Europe Network учествуваат и трети земји како асоцијативни членки на мрежата, како на пример САД, Русија, Кина, Индија, Бразил, Канада, Чиле, и Јужна Кореја.
[/av_tab]
[av_tab title=’Потенцијалите на вмрежување’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Потенцијалите на вмрежување

Европскиот пазар, со своите 450 милиони консументи, преставува вистински бизнис потенцијал, но од друга страна и вистински предизвик за интернационален излез на локалниот мал бизнис. Како да се најдат нови пазари, како до нови деловни партнери, што значи ЕУ легислативата за работењето на мојот бизнис, како до нови технологии и иновации, како да се аплицира за европски фондови итн. се

2_imagen_1357223353најчесто поставуваните прашања, а воедно и проблеми со кои се соочуваат МСП.

Токму поради тоа постои Enterprise Europe Network, место каде МСП ќе:

 • има на кого да се обратат
 • добијат практична помош
 • сето тоа овозможено преку концепт на едношалтерски систем (без погрешна врата).

[/av_tab]
[av_tab title=’Вашиот излез на Европскиот пазар’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Вашиот излез на Европскиот пазар

Мрежата преку различни активности обезбедува деловни партнерства, информирање и експертски советувања, а со тоа да им овозможи на компаниите да бидат конкурентни преку иновирање и унапредување на своето работење.

Целта на Европската комисија е да креира економија базирана на  иновативност и знаење, креирајќи конкурентност и просперитет на пазарите, притоа инвестирајќи во економски динамичната иднина.een (1)
[/av_tab]
[av_tab title=’Додадена вредност’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Додадена вредност

Од своите почетоци во 2008 година до сега, со своето работење Мрежата Enterprise Europe Network успеала да:

 • Опслужи 3 милиони МСП од Европа
 • Одржи 19.000 локални настани на кои присуствувале повеќе од 750.000 МСП
 • Одговори околу 375.000 поставени прашања од МСП
 • Да анимира и привлече  околу 90.000 бизниси на 4000 настани за деловни средби, како што се брокерски средби и компаниски мисии
 • Од 2008 година до сега  успева да привлече над 1 милион посетители на настаните за МСП
 • Да помогне во создавање на 7000 деловни партнерства и овозможи 2400 компании да аплицираат за ЕУ фондови
 • Да изработи над 100.000 прегледи за технологии, интелектуална сопствености и бизнис према МСП, помагајќи во лиценцирање или пронаоѓање на партнери за технологии.
 • Партнерствата создадени преку Мрежата во просек носат зголемен обем од 220.000 евра по компанија клиент, кои генерираат 1000 нови работни места на годишно ниво.
 • Да оформи и менаџира 17 секторски групи фокусирани на разни области од индустријата во насока на обезбедување адаптирани услуги и настани.panel2

[/av_tab]
[av_tab title=’Партнер кој помага’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Партнер кој помага

Од истражувањата на терен, повратните информации за тоа колку Мрежата како партнер помогнала може да се истакнат неколку детали:

–          Во просек 44% од клиентите директно имаат зголемен годишен обрт поради соработката со Мрежата

–          25% од клиентите успеваат да најдат нов бизнис партнер преку активностите и услугите на Мрежата

–          75% од МСП успеваат да излезат на нови пазари токму поради Мрежата

–          Скоро 60% од технологиите успеваат да најдат излез и примена на нови пазари.

–          40% од МСП почнале нов бизнис проект токму поради поддршката од Мрежата

–          Скоро 50% успеале да развијат нов производ, услуга или да имплементираат новитет во работењето.

–          99,7% од клиентите на Мрежата, би ја препорачале!

4596771913
[/av_tab]
[av_tab title=’Видео’ icon_select=’yes’ icon=’ue80d’ font=’entypo-fontello’]

[/av_tab]
[av_tab title=’Контакт’ icon_select=’yes’ icon=’ue83c’ font=’entypo-fontello’]
Фондација за Менаџмент и индустриско истражување

Ул. Орце Николов 147А/6

1000 Скопје Македонија

zeleno 2E-mail: mir@mir.org.mk

Телефон: +389 2 3077008;
+ 389 2 3092813

Факс: + 389 2 3092814

www.mir.org.mk
[/av_tab]
[/av_tab_container]

[/av_one_full]