[av_one_fifth first]
[av_button label=’TEMA 1′ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=5199′ link_target=” color=’custom’ custom_bg=’#cecece’ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth]
[av_button label=’TEMA 2′ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=5423′ link_target=” color=’custom’ custom_bg=’#cecece’ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue851′ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth]
[av_button label=’TEMA 3′ link=’manually,http://’ link_target=” color=’custom’ custom_bg=’#99ff66′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth]
[av_button label=’TEMA 4′ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=5433′ link_target=” color=’custom’ custom_bg=’#cecece’ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth]
[av_button label=’СОДРЖИНА’ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=5119′ link_target=” color=’orange’ custom_bg=’#cecece’ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue821′ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_two_third first]
[av_textblock]
ТЕМА 3: Активности и услуги на ЕЕН

Enterprise Europe Network / VISIBILITY & PARTNERSHIP_EEN-VP

Модулот за обука на амбасадорите на Enterprise Europe Network е направен од Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување, а во рамките на проектот EEN-VP, како дел од повикот за Local visibility action.

( со клик на сликата се движите по слјадовите )
[/av_textblock]

[av_slideshow size=’no scaling’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′]
[av_slide slide_type=’image’ id=’5388′ attachment=’,’ video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=”][/av_slide]
[av_slide id=’5363′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5364′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5365′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5366′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5367′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5368′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5369′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5370′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5371′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5372′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5373′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5374′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5375′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5354′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5355′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[/av_slideshow]
[/av_two_third]

[av_one_third]

[av_textblock ]
logo-een_trasparent

[/av_textblock]

[av_textblock]
[WATU 3]
[/av_textblock]

[/av_one_third][av_one_full first]
[av_tab_container position=’sidebar_tab sidebar_tab_left’ boxed=’border_tabs’ initial=’1′]
[av_tab title=’Интернационализација’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Интернационализација

Кога станува збор за излез на друг пазар во друга земја, има многу препреки преку кои треба да се помине и поради тоа треба пред се компетентен и доверлив партнер.tehnoma small

Enterprise Europe Network ја има таа задача. Преку контакт со локалниот тим на Мрежата може да се стане клиент да се направи профил или да се пребарува базата на другите интернационални профили соодветно на деловните потреби. Може да се искористат и настаните за деловни средби кои ги организира Enterprise Europe Network каде директно може да се направат средби со потенцијални деловни партнери.
[/av_tab]
[av_tab title=’Клиентски профил’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Клиентски профил

Контактот со Enterprise Europe Network може да се направи на повеќе начини. Преку главниот портал на Мрежата – http://een.ec.europa.eu/, каде директно преку пребарување ќе го пренасочи заинтересираниот кон националната контакт точка. Преку националната интернет страница, да обезбеди контакт податоци и информации за најблискиот контакт со Мрежата или преку останатите начини на комуникација, телефон, факс, контакт канцеларии.

Секоја национална интернет страница има клиентски портал, каде клиентот може да пополни клиентски профил, да се информира, да поставува прашања, да закаже средба и да ги користи останатите алатки достапни од Мрежата. Клиентот зависно од потребите, може да побара услуги за деловно спојување, да побара советување и поддршка, да изрази желба за унапредување на одредени активности итн. Соодветно, по принципот на едношалтерски систем ќе биде третиран за една или повеќе проблематики (области).

[/av_tab]
[av_tab title=’Услуги за деловно спојување’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Услуги за деловно спојување

Генерализирано, услугите за деловно спојување кои ги нуди Enterprise Europe Network се фокусирани во три дела:

  • Бизнис – комерцијални соработки
  • Иновации – трансфер на технологии
  • Учество во Европските програми за истражување

Без разлика дали станува збор за барање нов партнер, излез на нов пазар, унапредување преку нова технологија или градење на истражувачки капацитети преку некои од Европските програми клиентот своите потреби ги дефинира преку комуникација и средба со контакт лицето од Мрежата.

sme-art 1Контакт лицето ја проценува компанијата, ги дефинираат заеднички нејзините потреби и ја формулираат стратегијата. Понатака врз база на стратегијата се прават следните чекори, се изработува профил на компанијата, се обезбедуваат бараните информации, се вршат советувања и анализи или пак се прави припрема за некој настан.

Деловното спојување со партнер според потребите на клиентот може да се оствари преку автоматски спој на профили на клиенти, пребарување на базата на профили и/или вмрежување преку настани организирани од Мрежата.
[/av_tab]
[av_tab title=’Базата на профили’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Базата на профили преставува дигитална база на податоци која содржи профили на клиентите на мрежата. Профил е документ во кој се дадени информации за клиентот, потребите за деловно спојување и видот на соработка. Постојат три видови профили согласно на трите фокуси на Мрежата: деловен, технолошки и барање за ЕУ програми за истражување, во кои се дефинира понуда или побарувачка на клиентот.infographie_copy

  • Деловниот профил е најчесто ориентиран на бизнис соработка, каде се бара партнер за деловна соработка како на пример заеднички настап на пазар, дистрибуција, претставништво, заедничко вложување итн. Се означува со кратенката BCD + реф.бр. Деловниот профил се пополнува од клиентот, а со помош на советникот од Мрежата се обработува и преку системот се внесува во базата.
  • Технолошкиот профил преставува документ наменет за понуда или побарувачка на одреден вид технологија, патент или тајно знаење. Се означува со кратенката BBS + реф.бр. За разлика од деловниот, технолошкиот профил се пополнува со поголемо внимание поради доверливоста на податоците кои се објавуваат. Се пополнува исклучиво од страна на советникот од Мрежата, а во соработка со клиентот. Покрај примена на Кодексот на однесување често може да се применува и Договор за доверливост помеѓу Мрежата и клиентот – носителот на технологијата.
  • Профилот за барање на партнер за ЕУ проекти е наменет за клиенти кои се ориентирани или имаат потреба за градење на истражувачките капацитети. Се означува со кратенката RD + реф.бр. Профилот се пополнува од страна на советникот, кој во координација со клиентот ги дефинираат потребите но и капацитетите потребни за влез во областа на ЕУ проектите. Често, покрај профилот клиентот добива и советување, но и пристап кон работилници од соодветната тематика, како начин за градење на капацитетите на клиентот.

[/av_tab]
[av_tab title=’Деловно спојување преку настани ‘ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Деловно спојување преку настани е уште еден начин кој е достапен на клиентите каде имаат можност преку однапред припремени компаниски профили, да остварат директни средби со потенцијални партнери. Со цел за поголема синергија и ефекти настаните најчесто се одвиваат во рамките на поголеми реномирани настани како саеми, конференции, форуми итн.

Брокерски настан преставува настан за мултилатерални средби со компании од повеќе земји, каде во рамките на некој голем настан паралелно се одвиваат средбите.

IMG_0469Компаниската мисија е друг начин за одржување на деловни средби, но е фокусирана на билатерални или трилатерални средби каде организирана група на компании од една земја оди на посета во друга, со цел остварување на деловните средби. Предуслов за ефективно и ефикасно одржување на деловни средби е каталогот на профили на компаниите кои се изработува од профили наменети за одреден настан или пак од веќе постојните профили во базата на Мрежата. Секако сите активности се подржани од ИТ алатки кои се развиени од Мрежата за полесна
[/av_tab]
[av_tab title=’Видео’ icon_select=’yes’ icon=’ue80d’ font=’entypo-fontello’]

[/av_tab]
[/av_tab_container]
[/av_one_full]