[av_one_fifth first]
[av_button label=’TEMA 1′ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=5199′ link_target=” color=’custom’ custom_bg=’#cecece’ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth]
[av_button label=’TEMA 2′ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=5423′ link_target=” color=’custom’ custom_bg=’#cecece’ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue851′ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth]
[av_button label=’TEMA 3′ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=5428′ link_target=” color=’custom’ custom_bg=’#cecece’ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth]
[av_button label=’TEMA 4′ link=’manually,http://’ link_target=” color=’custom’ custom_bg=’#99ff66′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth]
[av_button label=’СОДРЖИНА’ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=5119′ link_target=” color=’orange’ custom_bg=’#99ff66′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue821′ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_two_third first]
[av_textblock]
ТЕМА 4: Улогата на Амбасадорите на мрежата

Enterprise Europe Network / VISIBILITY & PARTNERSHIP_EEN-VP

Модулот за обука на амбасадорите на Enterprise Europe Network е направен од Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување, а во рамките на проектот EEN-VP, како дел од повикот за Local visibility action.

( со клик на сликата се движите по слјадовите )
[/av_textblock]

[av_slideshow size=’no scaling’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′]
[av_slide id=’5356′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5357′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5358′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5359′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5360′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[av_slide id=’5361′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” title=” link_apply=” link=” link_target=”][/av_slide]
[/av_slideshow]
[/av_two_third]

[av_one_third]
[av_textblock ]
logo-een_trasparent

[/av_textblock]

[av_textblock]
[WATU 4]
[/av_textblock]
[/av_one_third]

[av_one_full first]

[av_tab_container position=’sidebar_tab sidebar_tab_left’ boxed=’border_tabs’ initial=’1′]
[av_tab title=’Амбасадори на мрежата’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Амбасадори на мрежата

За да ја зголеми присутноста на пазарот, а со тоа и бројот на свои клиенти, Enterprise Europe Network ја користи синергијата од соработката со реномирани бизнисмени од различни сектори кои се етаблирани во бизнис заедницата да ги анимира, регрутира и обучи да станат нејзини промотори и амбасадори.
[/av_tab]
[av_tab title=’Задача на амбасадорите’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Задача на амбасадорите

Амбасадорите како дел од својата секојдневната работа ќе бидат мотивирани:

•Да разговараат со МСП со кои се среќаваат, да ги информираат за постоењето и работата на Enterprise Europe Network, да ги промовираат нејзините сервиси и да ги мотивираат како да станат клиенти
•Да ја искористат својата мрежа на контакти за дисеминација на информации за тековните бизнис можности или настани кои се креирани од на Enterprise Europe Network, како и информации за сите погодности што ги нуди.
•Да иницираат нови контакти со МСП и останати организации
•Да пренасочуваат нови потенцијални клиенти кон советниците на Enterprise Europe Network

[/av_tab]
[av_tab title=’Поддршка за амбасадорите’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Поддршка за амбасадорите

За да ја остварат својата улога, амбасадорите:

•Ќе добијат вовед и обука во работата на Enterprise Europe Network
•Контакт лице од Enterprise Europe Network
•Редовно информирање од страна на контакт лицето за тековните и идните случувања, иницијативи и настани во Enterprise Europe Network
•Пристап кон комуникациските алатки на мрежата, дополнително ќе се креира затворен систем како дел од социјалната мрежа Facebook  каде ќе можат да разменуваат искуства, информации и експертиза со останатите амбасадори, селектирани стејкхолдери и советниците од мрежата.
•Пристап кон промотивниот материјал на мрежата и изработка на визит карти како претставници на Enterprise Europe Network

[/av_tab]
[av_tab title=’Однесување на амбасадорите’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Однесување на амбасадорите

Како претставници на  Enterprise Europe Network, амбасадорите ќе имаат обврски за:

• Морално и етичко однесување, како кон  членовите на мрежата така и кон компаниите со кои ќе се сретнуваат
•Соодветно на Кодексот на однесување деклариран од мрежата, да ги запазат принципите и начелата на истиот
•Во својата работа како амбасадори да се трудат да овозможат навремена комуникација со прецизни и конкретни информации, како кон мрежата така и кон останатите учесници
•Да ја запазат доверливоста и интимноста со информациите со кои располагаат во насока на градење етички квалитети со сите клиенти и учесници во мрежата

[/av_tab]
[av_tab title=’Видео’ icon_select=’yes’ icon=’ue80d’ font=’entypo-fontello’]

[/av_tab]
[av_tab title=’Корисни линкови’ icon_select=’yes’ icon=’ue83c’ font=’entypo-fontello’]
Корисни линкови

www.een.mk    –  национална страница на Enterprise Europe Network
een.ec.europa.eu – главна страница на Enterprise Europe Network

[/av_tab]
[/av_tab_container]

[/av_one_full]